ÎMPĂRĂȚIA DUHULUI SFÂNT

Dreptatea este cea care caracterizează Împărăția lui Dumnezeu.

Nedreptatea este cea care caracterizează împărăția infernului. Acesta a fost motivul divorțului între creatură și Creator.

Dumnezeu-Tatăl l-a ales pe Avraam pentru a naște o împărăție a dreptății. Aceasta era diferențiată de celelalte împărății de pe Pământ.

Atunci s-a stabilit împărăția lui Israel. Dar aceasta de asemenea a rupt alianța cu Creatorul.

Din Israel, Domnul Dumnezeu  L-a adus pe Fiul Său în lume. Începând cu El, s-a născut Împărăția lui Dumnezeu pe pământ.  Această împărăție este stabilită în inima adepților Lui.

Ascultând de regulile, legile, poruncile sau de Cuvântul lui Iisus, adepții devin cetățeni ai Împărăției lui Dumnezeu. Totuși, existând neascultare, automat sunt excluși din Împărăție de propria nesupunere.

Împărăția lui Dumnezeu aici pe Pământ este Biserica compusă din membrii ascultători de cap, Domnul Iisus.

Când Dumnezeu-Fiul s-a înălțat la Ceruri, s-a așezat la dreapta lui Dumnezeu –Tatăl. Și L-a trimis  pe Dumnezeu- Duhul Sfânt pentru ‘’a-L înlocui’’ la conducerea acestei Împărății sau Biserici.

Totuși, membrii acestei Împărății sau Biserici trăiesc sub direcția Capului prin Duhul Său Sfânt.

Este imposibil ca un membru din Trupul Domnului Iisus să trăiască în afara disciplinei, a ordinii și a dreptății din Împărăția lui Dumnezeu.

Dacă nu există ascultare de Cuvântul venit de la Cap, este din cauză că nu face parte din Trupul Său.

Un membru al Împărăției lui Dumnezeu este disciplinat, poartă cu el caracterul Domnului său, iubește dreptatea și luptă pentru ea.

‘’Căci vă spun că, dacă neprihănirea voastră nu va  întrece neprihănirea cărturarilor și a Fariseilor, cu nici un chip nu veți intra în Împărăția cerurilor.’’ Matei 5:20

Deixe o seu comentário

Ou preencha o formulário abaixo.

O seu endereço de email não será publicado. Campos obrigatórios marcados com *