În Duh și în Adevăr

Domnul Iisus ne învață că Dumnezeu-Tatăl caută închinători, adoratori care să ÎL adore în duh și în adevăr.

“Dar vine ceasul, şi acum a şi venit, când adevăraţii închinători I se vor închina Tatălui în duh şi în adevăr; căci astfel de închinători caută Tatăl.”

Ioan 4.23

Când spune în duh, Domnul elimină orice sentiment uman. Exclude emoțiile provocate de către melodiile create de instrumentele muzicale.

Nu este vorba că imnurile și cântecele bisericești sunt rele. Dar, adevărul este că, atâta timp cât persoana nu se naște din Duh nu va avea condiție de a adora în duh, nici în adevăr. Cum să se închine, să adore în duh, dacă nu are natura Duhului Sfânt?

Din nefericire, în majoritatea cazurilor, persoana este atât de învăluită de emoțiile muzicii încât se supune capriciilor inimii. Și acolo este pericolul!

Dumnezeu este duh. Doar cel născut din Duhul Sfânt este duh de asemenea. Nu mai este un suflet viu, nu mai este emotiv nu mai are inimă de unt.

Mulți, în procesul de dezlegare sau al noii nașteri, confundă lucrurile spirituale cu cele emoționale. Și este exact unde duhurile înșelătoare lucrează cu iluzia.

Închinarea, adorarea în duh și în adevăr învăluie rațiunea umană, intelectul dvs…

Dumnezeu este duh. Înseamnă că EL este toată inteligența și înțelepciunea. Cum ar accepta o închinare, o adorare alimentată de sentimente pure omenești?

Iisus a făcut multe minuni și a fost urmat de multe mulțimi. Și nici din cauza acestor lucruri nu a fost glorificat.

Dar când niște greci au vrut să ÎL vadă, a spus:

“Isus le-a răspuns: „A venit ceasul ca Fiul Omului să fie proslăvit.“

Ioan 12.23

De ce nu a fost glorificat înainte, când a binecuvântat poporul? Pentru că știa că gloria poporului vindecat era motivată de minuni. Nu pentru că EL era Fiul lui Dumnezeu.

Pe când grecii erau diferiți. Erau inteligenți și voiau să ÎL VADĂ pe Fiul lui Dumnezeu.

Același lucru se întâmplă și în mijlocul poporului în general. Glorifică pe Iisus datorită favorurilor , nu pentru ceea ce EL a realizat pe Calvar.

Mulți creștini, în ciuda sincerității, nu au înțeles că închinarea, adorarea bazată pe emoții nu are nici un sens și nu aduce nici un beneficiu. Din contră, deschide ușa ca duhurile înșelătoare să intre.

Este exact asta ceea ce se întâmplă în ultimele timpuri. Multe false doctrine emotive au condus persoanele la adevărate aberații. Unii necunoscători intră în “transă” (posedați de demoni) și cad la pământ ca și morți; alții, de asemenea posedați, merg în genunchi afirmând ca sunt lei precum Leul din tribul lui Iuda.

În momentul în care Domnul Dumnezeu ar trebui să fie servit cu cea mai bună închinare, adorare, în duh și în adevăr, este diavolul care sărbătorește primirea “gloriei carnalilor”.

Duhurile înșelătoare utilizează neștiutorii pentru “a adora” în carne (emoție) și în minciună (înșelăciune) pe Dumnezeu, știind că această închinare sau adorare este invalidă.

Din iubire pentru Domnul, pentru Mântuirea dvs și în Numele Domnului Iisus Hristos, niciodată nu oferiți lui Dumnezeu ceea ce nu vă costă nimic.

Închinarea, adorarea în duh necesită folosirea duhului omenesc către Duhul lui Dumnezeu. Cuvinte simple, sincere, directe și pline de mulțumire, de siguranță și de ofrandă adevărată. Cuvinte de recunoștință pentru tot ceea ce EL a făcut pentru dvs.

Între timp ce dvs citiți acest mesaj, Duhul Sfânt vă atinge, dându-vă siguranță că vă va ajuta să adorați pe Fiul Său în duh și în adevăr.

Episcopul Edir Macedo

Deixe o seu comentário

Ou preencha o formulário abaixo.

O seu endereço de email não será publicado. Campos obrigatórios marcados com *