Pahar cu apă rece

Când ne gândim la veșnicie, putem să ne imaginăm că Dumnezeu a rezervat celor mântuiți dreptul de a locui în cer cu El.

Acest lucru este mai mult decât minunat, dar Cel Prea Înalt a pregătit mult mai mult decât viața veșnică (1 Corinteni 2:9). Fiecărui om drept îi este rezervată o recompensă cerească atât de glorioasă încât nu se poate imagina. Pentru a o determina, Domnul  va folosi criteriul legat de felul în care  fiii Lui L-au slujit în timpul călătoriei lor creștine.

Fundamentată pe caracterul Divin care este drept și credincios, nici o lucrare, oricât de mică ar fi, nu va trece neobservată în ochii Lui. Pentru a dovedi acest lucru, Domnul Iisus a spus că, chiar și  actul de a da un pahar cu apă rece unuia dintre micuți (aparent nesemnificativ) va fi retribuit în veșnicie (Matei 10:42)

Nu este greu să ai recompensă de la Dumnezeu, pentru că ochii Lui sunt fixați pe  slujitorii Lui,  ca nici una dintre  acțiunile lor să nu se piardă,  ci  să fie înscrise corespunzător, ca astfel ei să obțină răsplată în cer.

Aceasta ne aduce bucurie, pentru că, chiar dacă  slujitorul se poate simți disprețuit în această lume pentru că munca lui este considerată mică și aparent fără valoare, în Împărăția lui Dumnezeu el va primi un premiu. Aceasta nu este singura dată în care Scripturile vorbesc de răsplată, dar în tot Textul Sfânt el este menționat cu scopul de a ne încuraja în a-L sluji pe Dumnezeu. Acele Cuvinte ne animă, pentru că ne fac să înțelegem de fapt pe Cine slujim.

În timp ce Domnul Iisus observa oamenii care își aruncau ofrandele în vistierie (Luca 21:1-4), a evidențiat atitudinea unei văduve sărace care a oferit doi bănuți care, în contrast cu sumele mari de bani date de bogați, păreau nesemnificativi. Aceasta în ochii oamenilor, dar nu în ochii lui Dumnezeu!

Domnul Cel Drept, care cunoaște intențiile din inimile slujitorilor Săi, știa foarte bine ce sacrificiu a fost pentru acea femeie să renunțe la mijlocul ei de trai ca să-l ofere ca ofrandă în Altar. De aceea, a ținut neapărat s-o cinstească în fața ucenicilor Lui, ca gestul ei de credință să fie înregistrat pentru totdeauna și să servească drept exemplu pentru toate generațiile până  în zilele noastre.

Tot efortul de a conduce un suflet la Mântuire, sau chiar o simplă demonstrare a iubirii și zelului față de lucrarea Celui PreaÎnalt are o valoare inestimabilă! Recompensa prețioasă a celui drept este păstrată cu Domnul Iisus ca să i se dea în eternitate (Apocalipsa 22:12)

Deixe o seu comentário

Ou preencha o formulário abaixo.

O seu endereço de email não será publicado. Campos obrigatórios marcados com *