Pastorul şi oile

În Sfânta biblie este o relatare formidabilă despre un pastor şi oile sale.


Este atât de profund spiritual, încât, Iisus Hristos s-a auto-proclamat Pastorul Cel Bun şi pe noi ne-a numit oile turmei Sale. Istorioara de mai jos este un exemplu al relaţiei dintre un pastor şi turma sa:

Odată, un turist, a străbătut Siria şi a întâlnit trei pastori de oi care adăpau oile în jurul unei fântâni.

Toate oile erau împreună şi aşa că unul care nu ştia, se gândea că toate fac parte din aceiaşi turmă. Peste puţin timp, deodată, unul din pastori s-a ridicat de lângă fântână şi a strigat: „Mene-Ah! Mene-Ah!” care în arabă înseamnă „vino aici”.

În următoarea clipă, vre-o treizeci de oi, s-au separat de restul turmei şi l-au urmat pe pastorul lor pe deal. Apoi, al doilea pastor, s-a depărtat puţin şi a strigat şi el „mene-ah” strângându-şi astfel şi el turma.

Admirând relaţia aceea incredibilă oi-pastor, turistul s-a apropiat de pastorul care încă nu-şi chemase oile şi l-a întrebat:

– Dacă aş striga şi eu la oile tale, m-ar urma?

– De ce nu faci o încercare? – L-a îndemnat el pe un ton care spunea de la sine că nu are nici o şansă

– Şi dacă ţi-aş împrumuta căciula şi ciomagul? Nu crezi că atunci ele s-ar gândi că eu sunt tu?

Fără a mai zice nimic, ciobanul i-a întins trecătorului căciula şi toiagul şi cu un zâmbet cu înţeles pe buze, s-a pus să-l privească pe străin cum avea să strige el oile sale. Când acesta a strigat „Mene-Ah Mene-Ah”, mare i-a fost surprinderea să vadă că nici o oaie nu îl băga în seamă.

Ciobanul atunci i-a explicat:

– Ele nu vor asculta de nimeni altul. Doar o oaie bolnavă urmează un străin.

Acestă lecţie de viaţă este profundă şi mişcătoare pentru sufletul nostru. Ce iubire trebuie să existe între pastor şi oile sale?!

De aceea Iisus ne-a dat următoarea învăţătură, zicându-ne:

„Adevărat, adevărat vă spun că cine nu intră pe uşă în staulul oilor, ci sare pe altă parte, este un hoţ şi un tâlhar. Dar cine intră pe uşă este păstorul oilor.
Portarul îi deschide, şi oile aud glasul lui; el îşi cheamă oile pe nume, şi le scoate afară din staul.
După ce şi-a scos toate oile, merge înaintea lor; şi oile merg după el, pentru că îi cunosc glasul.
Nu merg deloc după un străin; ci fug de el, pentru că nu cunosc glasul străinilor.” (Ioan 10:1-5)

Eu sunt Păstorul cel bun. Eu Îmi cunosc oile Mele, şi ele Mă cunosc pe Mine,aşa cum Mă cunoaşte pe Mine Tatăl şi cum cunosc Eu pe Tatăl; şi Eu Îmi dau viaţa pentru oile Mele.(Ioan 10:14,15)

Episcopul Edir Macedo

Deixe o seu comentário

Ou preencha o formulário abaixo.

O seu endereço de email não será publicado. Campos obrigatórios marcados com *