Petru şi ologul

Creatorul Îşi transmite energia la fel cum o face soarele. Însă, El are nevoie de un receptor al acestei energi. Acest receptor este credinţa.

Soarele transmite căldură. Dacă nu există un corp fizic pentru a primi această căldură, atunci degeaba există atâta energie.

La fel este şi cu Puterea şi cu energia care iese din Gura lui Dumnezeu (Cuvântul şi Promisiunile Sale)

Dacă există un receptor (o credinţă), promisiunea se îndeplineşte, dar dacă nu există acest lucru, atunci, promisiunea nu se înfăptuie.

Creatorul este Transmiţătorul şi fiinţa umană este receptorul.

Duhul Sfânt este energia divină. Cei născuţi din Duh şi botezaţi cu Duhul Sfânt au această Energie în permanenţă înauntrul lor.

Exemplu:

Acolo era un om olog din naştere, care era dus şi pus în toate zilele la poarta Templului numită „Frumoasă”, ca să ceară de milă de la cei ce intrau în Templu. Omul acesta, când a văzut pe Petru şi pe Ioan că voiau să intre în Templu, le-a cerut milostenie.

Petru, ca şi Ioan, s-a uitat ţintă la el şi a zis: „Uită-te la noi!” Şi el se uita la ei cu luare aminte şi aştepta să capete ceva de la ei.

Atunci Petru i-a zis: „Argint şi aur n-am; dar ce am, îţi dau: în Numele lui Isus Hristos din Nazaret, scoală-te şi umblă!”

L-a apucat de mâna dreaptă şi l-a ridicat în sus. Îndată i s-au întărit tălpile şi gleznele; dintr-o săritură a fost în picioare şi a început să umble. A intrat cu ei în Templu, umblând, sărind şi lăudând pe Dumnezeu. (Faptele Apostolilor 3:2-8)

Ce aştepta el să primească?

Avea credinţă să fie vindecat? Nu.

De ce? Dacă ar fi crezut ar fi fost în Templu şi nu afară din el.

Dacă nu avea credinţă, atunci, cum a fost vindecat? Prin credinţa lui Petru?

Da şi nu.

Da pentru că Petru i-a captat atenţia pentru a-i putea da Energia divină: „ce am, îţi dau: în Numele lui Isus Hristos din Nazaret, scoală-te şi umblă!

Petru s-a folosit de autoritatea Domnului Iisus pentru a transmite Energia Lui.

Nu, pentru că de asemenea era nevoie de receptivitate din partea ologului pentru ca miracolul să se poată înfăptui totalmente.

Am putea spune că a fost 50% acţiunea lui Petru şi 50% acţiunea ologului.

Petru a avut nevoie să îl ia de mâna dreaptă.

De ce?

Pentru a îi transmite virtutea, puterea, energia şi credinţa.

În acelaşi timp, cu toată energia captată de la Petru ce s-a scurs prin întreg trupul lui, ologul a fost vindecat.

Rezumând:

Încărcătura pozitivă a Duhului lui Dumnezeu ce a fost transmisă prin intermediul slujitorului Său, a ajuns la olog şi acesta a fost vindecat de o boală incurabilă.


EPISCOPUL MACEDO

 

 

 

 

 

 

Deixe o seu comentário

Ou preencha o formulário abaixo.

O seu endereço de email não será publicado. Campos obrigatórios marcados com *