Poziția slujitorului DOMNULUI

Nu există cea mai minimă șansă în a face Voința lui Dumnezeu fără sacrificiul propriei voințe.

Cum să Îl slujim și pe Domnul și pe noi înșine sau și pe noi înșine și pe Domnul?

“Nimeni nu poate sluji la doi stăpâni: căci ori îl va urî pe unul şi-l va iubi pe celălalt, ori îi va fi devotat unuia şi-l va dispreţui pe celălalt. Nu puteţi sluji şi lui Dumnezeu, şi lui Mamona.” Matei 6.24

Acest Cuvânt al DOMNULUI nu permite nici o îndoială în legătură cu poziția celui ce cu adevărat este slujitor sau vrea să Îl slujească pe Dumnezeu.

căci ori îl va urî pe unul şi-l va iubi pe celălalt, ori îi va fi devotat unuia şi-l va dispreţui pe celălalt

Înseamnă că: ori slujitorul Îl iubește pe Dumnezeu și se dedică Lui cu toate forțele sale, cu tot cugetul său și din toată inima, și, automat și cu aceeași proporție inversă, se urăște pe sine, urăște lumea și pe Mamona ORI acel slujitor urăște pe Domnul Iisus Hristos, se iubește și se dedică lui însuși și lui Mamona.

Este exact din cauza conflictului, și anume: pe cine să se slujească, că se face necesar sacrificiul.

Cine sacrifică pentru Dumnezeu, Îl slujește pe Dumnezeu și se disprețuiește pe sine și pe diavol.

Rezumat, nici un slujitor nu poate rămâne neutru între a sluji pe unul sau pe celălalt stăpân.
Doar sacrificiul are puterea de a defini pe cine slujim, pe Dumnezeu sau pe Mamona.

Orice persoană se poate considera slujitoare a lui Dumnezeu și chiar să și apere poziția ei înaintea oamenilor, dar este sacrificiul (slujirea) ei ce va da mărturisire înaintea lui Dumnezeu arătând pe cine ea slujește.

Un membru al Bisericii Domnului care este impresar, un(o) angajat(ă) sau care are profesia de avocat, medic, profesor sau orice altă activitate, atâta timp cât este slujitor al lui Dumnezeu, înainte să se considere “membru al denominării creștine”, în realitate , el aparține Corpului Bisericii Domnului Iisus Hristos. Este ca un membru al acestui Corp, prima dată el datorează toată viața și toată slujirea lui Capului acestui Corp.

Fiind așa, toată viața lui (o celulă din corp) pune pe primul loc beneficiul întregului Corp (Biserică/Împărăției lui Dumnezeu). Mult mai mult decât al familiei, profesiei, viselor și proiectelor personale, în fine, totul, totul trebuie să fie concentrat pentru slujirea și gloria Capului Corpului.

“Aşadar, fie că mâncaţi, fie că beţi sau orice altceva faceţi, să le faceţi pe toate pentru slava lui Dumnezeu.” 1 Corinteni 10.31

Vânzătorul “creștin”, spre exemplu, are ca obiectiv să câștige bani pentru el și pentru confortul familiei. Din acest motiv, el are obligații față de patron, față de familie, și față de sine însuși și, la urmă, față de denominarea religioasă. Totuși dacă, cu adevărat, este slujitor al lui Dumnezeu, prima dată el datorează slujire Domnului sufletului său. Înseamnă că el nu doar înapoiază Zeciuiala lui Dumnezeu, ci el însuși este propria Zeciuială a Domnului acasă, la locul de muncă și la biserică.

“…Aşa vorbeşte DomnulÎmi amintesc de credincioşia tinereţii tale, cum, mireasă fiind, Mă iubeai şi Mă urmai prin pustie, pe un pământ nesemănat. Israel era sfântul Domnului,primul rod al recoltei Lui; toţi cei ce mâncau din el se făceau vinovaţişi nenorocirea venea peste ei, zice Domnul.” Ieremia 2.2-3

Gândiți-vă bine în legătură cu poziția dvs față de Cel AtotPuternic.

Episcopul Edir Macedo

Deixe o seu comentário

Ou preencha o formulário abaixo.

O seu endereço de email não será publicado. Campos obrigatórios marcados com *