Rodul Duhului

”Dar rodul Duhului este dragostea, bucuria, pacea, îndelunga răbdare, bunătatea, facerea de bine, credința, blândețea, înfrânarea ” Galateni 5.22,23

Pare că textul ar avea o greșeală. Pavel relaționează nouă virtuți, dar un singur rod. Rod, la singular, semnifică inima. Nu inima adamică, de piatră și rebelă, ci noua inimă de carne, transplantată de către Duhul Sfânt.

Acest verset putea fi citit așa: Dar inima Duhului este dragostea, bucuria… De asemenea vă voi da o inimă nouă și un duh nou voi pune în voi; și voi lua inima de piatră din carnea voastră și vă voi da o inimă de carne. Ezechiel 36.26

Obligatoriu, cei născuți din Duh au o inimă și o minte nouă. Un duh nou semnifică o minte nouă, mintea Divină. 1 Corinteni 2.16

Din acest motiv, noua inimă reunește nouă virtuți ce identifică, caracterul lui Dumnezeu.

Ca și virtute a noii inimi, acest tip de dragoste în chestiune nu are nicio legătură cu sentimentul posesiv, egoist și carnal atât de iubit, de idolatrizat și de cultivat în această lume. Din contră!

Dragostea, precum și celelalte virtuți ale noii inimi, este precum cea a Celui Etern. El a iubit atât de mult lumea, încât a dat pe Unicul Său Fiu, ca toți cei care în El cred să nu piară, ci să aibă viață veșnică. Ioan 3.16. Acest tip de dragoste se confruntă în mod direct cu dragostea iubită de această lume. Fără transformarea realizată de noua naștere, este imposibilă comprehensiunea acestui lucru.

Dragostea lui Dumnezeu a fost și este sacrificială. Nu are nicio legătură cu sentimentul.
Cine iubește cu inima Duhului lui Dumnezeu sacrifică pentru cea iubită și vice-versa. Deoarece așa cum credința cere sacrificii, la fel și dragostea cere sacrificii.
Cine iubește nu vrea să se căsătorească pentru a fi fericit, ci pentru că vrea să facă persoana iubită fericită.
Cine Îl iubește pe Domnul Iisus Hristos vrea să Îi fie pe plac cu o conduită sacrificială.

Episcopul Edir Macedo

Deixe o seu comentário

Ou preencha o formulário abaixo.

O seu endereço de email não será publicado. Campos obrigatórios marcados com *