1 Zi a Postului lui Daniel – Ce este greșit la mine?

Captură de ecran din 2015.12.29 la 20.03.59Ce este greșit la mine?

Vrei să știi de ce există un mare conflict ca să primești Duhul Sfânt? În fiecare zi vei identifica ceva care te va ajuta, motivul pentru care nu ai primit încă Duhul Sfânt.

În cartea Luca capitolul 18, versetul 9:

A mai spus şi următoarea pildă pentru unii care se încredeau în ei înşişi că sunt drepţi şi îi dispreţuiau pe ceilalţi:

„Doi oameni s-au dus la Templu să se roage; unul era fariseu, iar celălalt era colector de taxe. Fariseul stătea în picioare şi se ruga în sine însuşi astfel: «Dumnezeule, Îţi mulţumesc că eu nu sunt ca ceilalţi oameni – tâlhari, nedrepţi, adulteri – şi nici chiar ca acest colector de taxe! Eu postesc de două ori pe săptămână şi dau zeciuială din tot ceea ce câştig!» Colectorul de taxe însă stătea la distanţă şi nu îndrăznea nici măcar să-şi ridice ochii spre cer, ci se bătea pe piept, zicând: «Dumnezeule, îndură-te de mine, păcătosul!» Eu vă spun că mai degrabă acesta s-a dus acasă socotit drept, decât celălalt. Căci oricine se înalţă pe sine va fi smerit, iar cel ce se smereşte va fi înălţat!“

Această pildă, este un fapt pe care îl vezi în ziua de azi. Toți acei oameni care fac lucrurile corect și nu înțeleg de ce nu pot învinge dificultățile, este pentru că în străfundul lor, ce se întâmplă cu ele este la fel ca în cazul pe care l-am citit acum. Unii se încred în ei înșiși pentru că se cred drepți și din cauza aceasta îi disprețuiesc pe ceilalți.

Cel care se crede cineva, spune așa: ”Fariseul stătea în picioare şi se ruga în sine însuşi astfel: «Dumnezeule, Îţi mulţumesc că eu nu sunt ca ceilalţi oameni…” Orgoliul nu spune: Eu sunt orgolios! El nu spune că simte orgoliu, omul nici nu-și dă seama de asta. Dar în străfundul ființei lui, își spune lui însuși. El ”se ruga în sine însuși…”, adică, el nu spunea nici pentru Dumnezeu, el își spunea lui însuși: ”Eu nu sunt ca ceilalți… Cutare și cutare sunt așa, dar eu fac totul corect, dau zeciuială, sunt o persoană bună…” în adâncul inimii se simte drept.

Iisus spune aici că fariseul nu s-a întors acasă socotit drept, ci doar acel colector de taxe. Știi ce este un colector de taxe? Este cel care percepea taxe și nu era bine văzut nici de iudei și nici de alte popoare, pentru că colectorii erau severi, corupți. Dar acest colector de taxe a vorbit într-un mod diferit. Aici spune că ” Colectorul de taxe însă stătea la distanţă şi nu îndrăznea nici măcar să-şi ridice ochii spre cer…” Când cineva se simte că este drept, rugăciunea lui este diferită. Dar când se simte nedrept, păcătos, rugăciunea, felul de a proceda este umil.

Textul spune că: ”nu îndrăznea nici măcar să-şi ridice ochii spre cer, ci se bătea pe piept, zicând: «Dumnezeule, îndură-te de mine, păcătosul!» Eu vă spun că mai degrabă acesta s-a dus acasă socotit drept…”

 Ce interesant… Acest colector de taxe s-a uitat la Dumnezeu, a strigat, știind că el nu avea dreptul. Vezi contrastul între cel care se simțea drept și cel care se simțea păcătos. Cine a fost socotit drept, cine a folosit credința pe care o caută Dumnezeu, este cel care a fost sincer, care s-a uitat la el însuși și și-a observat imperfecțiunile, și-a observat defectele. Iisus continuă și spune așa: ”Eu vă spun că mai degrabă acesta s-a dus acasă socotit drept, decât celălalt. Căci oricine se înalţă pe sine va fi smerit, iar cel ce se smereşte va fi înălţat!“

 Mulți citează de multe ori că cel smerit va fi înălţat, dar într-adevăr, cel care se umilește va fi înălțat, nu este cel care e umilit de altul, ci cel care se umilește. E foarte important să observi cum vorbește Domnul Iisus.

În acest post dacă nu te consideri păcătos, că greșești, atunci nu vei fi sincer(ă), ci mereu te vei uita la ce ai făcut, la ce faci, așa cum spunea și fariseul. Cei care acceptă, care sunt hotărâți în credința lor, sunt dispuși să facă tot ce le stă în putință ca să descopere cel mai mare Bun.

http://vivianefreitas.com/blog/no01-o-que-ha-de-errado-comigo/

Captură de ecran din 2015.12.29 la 20.09.51

 

Deixe o seu comentário

Ou preencha o formulário abaixo.

O seu endereço de email não será publicado. Campos obrigatórios marcados com *