Viața la prima mână

primeiro165Este un fapt de netăgăduit: toți oamenii vor să fie pe primul loc, fie pe plan fizic, economic sau intelectual!

Biblia spune că Iacov, încă din pântecele mamei lui, a luptat să fie pe primul loc și, când mama lui i-a dat naștere, fratele lui a ieșit înaintea lui, însă Iacov, neacceptând să fie pe locul al doilea, Textul Sfânt spune că a ieșit ținându-se de călcâiul fratelui său”.

Așadar, a luptat pe toate căile ca să fie pe primul loc și să aibă o viață de calitate și de valoare, însă nu a fost posibil, fiindcă a visat cu ochii deschiși… până în ziua în care a ajuns în deșert, ca urmare a consecințelor acțiunilor lui, și s-a trezit, astfel, din visarea lui!

A visa cu ochii deschiși este a aștepta să se realizeze visul, fără a face nimic. Iacov vroia să fie pe primul loc, dar Dumnezeu nu era pe primul loc. Dovada este că nu era Zeciuitor.

El visa la o viață de calitate, dar nu oferea lui Dumnezeu nimic de calitate.

Până în ziua în care a avut Oportunitatea să înțeleagă că Dumnezeu era aproape de el, însă vroia să fie înăuntrul lui. Dumnezeu a spus că este Domnul bunicului său Avraam și al propriului său tată, dar nu și al lui.

El s-a trezit la această realitate, pentru că trăia o viață de nesiguranță.

”Şi Domnul stătea deasupra ei şi zicea: „Eu sunt Domnul Dumnezeul tatălui tău, Avraam, şi Dumnezeul lui Isaac” (Geneza 28.13).

Dumnezeu era aproape de Iacov, dar el era, încă, dezorientat, nesigur cu privire la viitorul lui și fără direcție.

Dumnezeu este aici, aproape de dumneavoastră, iar dovada că El este aproape e că vă face să citiți acest text și vă ghidează la Centrul de Ajutor. Însă, El nu vrea doar să fie aproape, El vrea să Se manifeste în viața dumneavoastră, așa cum S-a manifestat în viața lui Avraam, Isaac, Iacov și în viața milioanelor de oameni care L-au pus pe primul loc în viața lor și care I-au oferit ce au avut valoros, în mod voluntar.

Observați că Dumnezeu a spus: „Dumnezeul lui Avraam și Isaac …”, dar nu a spus „Dumnezeul tău”. De ce? Fiindcă Iacov era necredincios, Iacov nu-L pusese pe El pe primul loc.

Vroia să fie primul încă de când s-a născut, de când a ieșit din pântecele mamei lui, ținându-se de călcâiul fratelui său, luptând pentru dreptul întâiului născut…

Când Dumnezeu i-a făcut Promisiunea, a hotărât să creadă și să arate că el crede în Promisiune. A ridicat un stâlp ca semn al jurământului său de a deveni Zeciuitor fidel, începând din acel moment. A luat piatra pe care și-o făcuse pernă și a pus-o pe stâlp, punându-l la încercare pe Dumnezeu. A pus pe piatră tot ce avea valoros, care i-ar fi asigurat traiul, ca să stea în totală dependență de Dumnezeu.

După ce a declarat că-L va pune pe Dumnezeu pe Primul loc în viața lui, prin actul Zeciuirii și oferirii lui Dumnezeu ce avea mai valoros, a devenit primul în toate. Sănătatea lui, viața economică, sentimentală și familială au ajuns să fie la prima mână.

Trezește-te, cititorule, visează lucruri realizabile, pentru că Dumnezeu nu vrea să fie văzut aproape de viața ta. El vrea să fie văzut prin viața ta!

”Copiii se băteau în pântecele ei; şi ea a zis: „Dacă-i aşa, pentru ce mai sunt însărcinată?” S-a dus să întrebe pe Domnul.

Şi Domnul i-a zis: „Două neamuri sunt în pântecele tău, şi două noroade se vor despărţi la ieşirea din pântecele tău. Unul din noroadele acestea va fi mai tare decât celălalt. Şi cel mai mare va sluji celui mai mic” (Geneza 25.22-23).

”Cel dintâi a ieşit roşu de tot, ca o manta de păr, şi de aceea i-au pus numele Esau.

Apoi a ieşit fratele său, care ţinea cu mâna de călcâi pe Esau; şi de aceea i-au pus numele Iacov” (Geneza 25.25-26).

În această Duminică, toți Zeciuitorii și Ofertanții vor fi consacrați la Centrul de Ajutor Spiritual. Nu pierdeți această oportunitate de a avea o Viață la Prima mână!

Ep. Julio Freitas

Ep. Julio Freitas

Deixe o seu comentário

Ou preencha o formulário abaixo.

O seu endereço de email não será publicado. Campos obrigatórios marcados com *