Credința, zeciuielile și ofrandele

lambCredința, zeciuielile și ofrandele nu existau înainte de păcat.

Erau lucruri care nu erau necesare cât timp relația dintre creație și Creator se asemăna cu cea a îngerilor. Adică, nu exista imaginea Ușii de intrare în prezența Celui Prea Înalt.

Adam și Eva nu aveau restricții să intre în prezența Celui Atotputernic.

Odată cu păcatul, Domnul a instituit reguli pentru om ca să intre în prezența Lui. Cum putea un profan să intre în prezența Celui care este Sfânt al Sfinților?

Prima atitudine Divină, după păcat, a fost sacrificarea un animal,

Obligând moartea să fie inclusă în creație;

Odată cu moartea a fost stabilită ofranda de sacrificiu pentru ispășirea păcatului;

Ofranda de sacrificiu a instituit credința.

Animalul sacrificat de Domnul Iisus a profetizat sacrificiul Fiului Său Iisus;

Așa cum pielea de animal a acoperit nuditatea lui Adam și Evei, sângele lui Iisus elimină păcatele celor care Îl aleg ca Domn și Mântuitor.

Iisus Hristos este Domn doar al celor care Îl slujesc în practică.

Zeciuielile sau primele roade ale recoltei, au fost un obicei instituit de Dumnezeu înainte de Legea și Poruncile date lui Moise, pentru a dovedi fidelitatea celor ce-L slujesc.

Avraam i-a dat zeciuielile lui Melhisedec. Geneza 14:20

Zeciuielile îi simbolizau pe zeciuitori în Altarul lui Dumnezeu, așa cum Iisus a simbolizat Zeciuiala lui Dumnezeu pentru umanitate.

Iisus era Unicul Fiu al lui Dumnezeu. Dar mai târziu, a devenit Primul Fiu al lui Dumnezeu( Cel Dintâi născut), pentru că prin El mulți alții fii au fost născuți prin Duhul Său.

Poporul lui Israel, de exemplu, era primul rod al lui Dumnezeu, simboliza zeciuiala lui Dumnezeu în lume.

Israel era sfântul DOMNULUI, primul rod al recoltei Lui… Ieremia 2:3

Păcatul original a generat moartea,

care cere credință pentru mântuire,

care cere ofrandă sacrificială pentru păcat (…fără vărsare de sânge nu este iertare Evrei 9:22)

care cere sacrificiu zilnic conform cu ceea ce a spus Iisus în Luca 9:23

”Dacă vrea cineva să vină după Mine, să se lepede de sine, să-și ia crucea în fiecare zi și să Mă urmeze!”

Totuși, cine este dispus să-și salveze sufletul trebuie să trăiască prin credința care cere sacrificiu, sacrificiu și sacrificiu.

Ep. Edir Macedo

Ep. Edir Macedo

Deixe o seu comentário

Ou preencha o formulário abaixo.

O seu endereço de email não será publicado. Campos obrigatórios marcados com *