Dreptate, Milă și Credincioșie

galileia”Vai de voi, cărturari şi farisei făţarnici! Pentru că voi daţi zeciuială din izmă, din mărar şi din chimen şi lăsaţi nefăcute cele mai însemnate lucruri din Lege: dreptatea, mila şi credincioşia; pe acestea trebuie să le faceţi, şi pe acelea să nu le lăsaţi nefăcute” (Matei 23.23)

Sunt mulți oameni care fac tot ce le cere sfătuitorul spiritual să facă, cum ar fi: să dea zeciuială și ofrande, să evanghelizeze, să participe constant la slujbe și așa mai departe. Cu toate astea, nu înțeleg și omit Cuvântul Lui Dumnezeu. Fac nedreptăți, fură, mint și se înșeală unii pe alții.

Totuși, Domnul Iisus a atras atenția fariseilor, deoarece nu trăiau ce predicau. Ofereau zeciuieli și ofrande în Templu, dar Legea Lui Dumnezeu n-o urmau și n-o practicau, din contră, neglijau cele mai importante precepte:

Dreptatea – Îl reprezintă pe Dumnezeu, cu toate astea, așa-zișilor „creștini” nu le pasă de ea. Nu se tem de Dumnezeu, nu se golesc de ei înșiși și le place să-i judece pe slujitorii Lui Dumnezeu, rănindu-i și ucigându-i cu cuvinte acuzatoare, invidioase și, astfel, din păcate, se distanțează de Duhul Sfânt.

Mila – este reprezentată de Iisus, care Și-a dat viața pentru a-i salva pe toți cei care cred în El. Este nevoie să avem milă, pentru că cine o respinge nu are compasiune pentru sufletele celor care suferă în întuneric și n-au cunoștință de scopurile Lui Dumnezeu.

Credincioșia – Îl reprezintă pe Duhul Sfânt, este dată tuturor și, mai ales, celor care cred în El. Cine n-are credință, nu poate să trăiască sau să transmită Puterea pe care Duhul Sfânt o dă fiecăruia. Și, neavând Puterea Lui Dumnezeu, poporul nu e încurajat să-și exprime propria credință, fapt care duce la dureri și haos în viață.

În Galileea, Iisus învăța poporul așezat pe iarbă, cu răbdare, aceste lucruri, spunându-i:

”Ferice de cei flămânzi şi însetaţi după neprihănire, căci ei vor fi săturaţi! – Dreptate
Ferice de cei milostivi, căci ei vor avea parte de milă! – Milă
Ferice de cei cu inima curată, căci ei vor vedea pe Dumnezeu! – Credincioșie” (Matei 5.6-8)

”Domnul a zis Satanei: „Ai văzut pe robul Meu Iov? Nu este nimeni ca el pe pământ. Este un om fără prihană şi curat la suflet, care se teme de Dumnezeu şi se abate de la rău” (Iov 1.8)

De atunci, El continuă să-Și arate dorința ca noi să obținem Dreptatea și să trăim în Dreptate, Milă și Credincioșie. Treimea Lui în noi.

Ester Bezerra

bispomacedo.pt

Deixe o seu comentário

Ou preencha o formulário abaixo.

O seu endereço de email não será publicado. Campos obrigatórios marcados com *