Istoria lui Ghedeon – Partea 14

Spionarea taberei madianite: (Judecători 7:11b-15)

Ghedeon și Pura coboară în tabără și văd numărul absurd de inamici răspândiți în vale. Ei aud conversația a doi bărbați, unul spunând visul pe care l-a avut, iar Ghedeon descoperă niște lucruri uimitoare: că dușmanii auziseră deja despre el, erau îngroziți și printre ei exista deja un zvon că Dumnezeu i-a dat pe madianiți în mâinile lui.

„Iată, am avut un vis: iată, o pâine de orz s-a rostogolit prin tabăra madianiților și a venit la cort, l-a lovit, a căzut și a răsturnat-o de sus în jos; și a căzut. Și tovarășul său a răspuns și a zis: „Este acesta altul decât sabia lui Ghedeon, fiul lui Ioas, un bărbat israelit”. Dumnezeu i-a dat pe madianiți și toată tabăra în mâna Lui.”

Adică Dumnezeu făcuse deja toată munca de marketing pentru Ghedeon, iar dușmanii, deși păreau foarte puternici și numeroși, le era foarte, foarte frică. În timp ce Ghedeon avea o armată de 300 de oameni curajoși dovediți, madianiții aveau o mulțime de oameni înfricoșați. Avantajul lor (numărul mare) a devenit dezavantajul lor. Dumnezeu făcuse deja toată lucrarea!

În vis, pâinea de orz ajunge ca un uragan și pleacă, dărâmând totul în cale. Cel mai probabil au auzit despre Ghedeon pentru ceea ce a făcut, sacrificând boul tatălui său, Ioas. Când au ajuns oamenii din cetate, au văzut pădurea toată tăiată, copacii la pământ, altarul lui Baal distrus și idolii distruși. Deoarece cei zece bărbați probabil nu au asumat că au fost cu el, a rămas faima că Ghedeon a făcut totul singur, doborând totul ca un uragan. Și în ochii madianiților (care erau descendenți ai lui Avraam și ai Ketura, așa că știau despre Dumnezeu), Dumnezeu era evident cu Ghedeon, ori Baal i-ar fi făcut deja ceva… Ei știau întâmplările și știau că dacă Dumnezeu era cu Israel, ei ar fi fost pierduți. Chiar și vrăjmașii L-au recunoscut pe Dumnezeu în Ghedeon, în timp ce el încă asculta cuvântul fricii din inima lui.

Ghedeon se vedea deja ca un lider, dar nu avea idee că dușmanii lui îl vedeau ca pe un erou invincibil. În acel moment, a înțeles ce face Dumnezeu. Și mai înțelege că imaginea pe care o aveau vrăjmașii despre el era chipul lui Dumnezeu proiectat asupra lui. Pentru că avea Duhul lui Dumnezeu, toată lumea avea să vadă în el chipul lui Dumnezeu: eroul invincibil, puternic, imbatabil. În acest moment duhul înfricoșător al lui Ghedeon este schimbat cu un duh care își asumă poziția în fața lui Dumnezeu. În acea credință, nu se gândește de două ori: se întoarce pentru a-i avertiza pe ceilalți bărbați că bătălia va începe.

Deixe o seu comentário

Ou preencha o formulário abaixo.

O seu endereço de email não será publicado. Campos obrigatórios marcados com *