Nici buruiană nu crește…

Iisus este Cuvântul.

A crede în El înseamnă infinit mai mult decât să se creadă în existența Lui și să se urmeze o religie în Numele Lui.

Dacă asta ar fi fost suficient, majoritatea creștinilor nu ar avea viața atât de nereușită.

A crede în El implică să se asculte și să pună în practică Cuvântul Lui.

Avraam nu avea Biblie. Ca el să Îl audă și să Îl asculte pe Domnul, Dumnezeu a trebuit să emită sunetul vocii Sale.

Mai târziu, Domnul a vorbit cu slujitorii Săi prin intermediul viselor, viziunilor și profețiilor.

Astăzi, Dumnezeu vorbește doar prin intermediul lui Iisus. Cuvântul, prin intermediul predicării Bibliei Sfinte.

În trecut, Dumnezeu le-a vorbit strămoşilor noştri prin profeţi de multe ori şi în multe feluri,însă în aceste zile de pe urmă El ne-a vorbit prin Fiul, pe Care L-a pus moştenitor al tuturor lucrurilor şi prin Care a făcut veacurile.El, Care este oglindirea Slavei şi reprezentarea exactă a naturii Lui şi Care susţine toate lucrurile prin Cuvântul puterii Lui, a realizat curăţirea de păcate şi S-a aşezat la dreapta Măreţiei, în înălţimi…” Evrei 1.1-3

A accepta pe Iisus înseamnă a accepta Vocea Sa, Cuvântul Său, să se pună în practică, să se asculte de Cuvânt, în fine, să existe o supunere totală Cuvântului.

Demonii cred în Iisus și chiar se și înfioară. Dar ce diferență face acest lucru? Niciuna.

Este același lucru și în relație cu majoritatea credincioșilor. Cred în Iisus de aceeași formă ca și demonii.

Chiar crezând în Iisus demonii nu sunt ascultători. Așa de asemenea sunt credincioșii rebeli.

Cred în Iisus, dar nu Îi sunt ascultători. Care este diferența între ei și demoni?

Niciuna!

Viața de demon nu se schimbă pentru că sunt rebeli etern. Și viața credincioșilor rebeli de asemenea nu se schimbă pentru că insistă în a nu asculta de Cuvântul Său.

Iacov se descarcă cu credincioșii neascultători:

“Dar va zice cineva: „Tu ai credinţă, iar eu am fapte.“ Arată-mi credinţa ta fără fapte, iar eu îţi voi arăta credinţa mea prin faptele mele!” Iacov 2.18

În alte cuvinte: la ce este de folos să se spună că se crede în Iisus, și să nu asculte de Cuvântul Său?

Oare acest tip de credință mântuiește?

Oare acest timp de credință schimbă viața cuiva?

Din acest motiv că mulți credincioși se roagă, fac post, adoră și apără respectivele lor biserici, dar viața lor este precum pământul secetos. Nici buruiană nu crește.

Dacă Iisus este Cuvântul, trebuie să se practice acest Cuvânt!

Acest lucru are mai multă valoare decât orice post, rugăciune, nopți de veghe, frecvență la biserică, în fine, valorează mai mult decât tot.

A asculta de Cuvântul lui Iisus înseamnă să urmezi pe Iisus.

A face voința lui Dumnezeu este să se practice Cuvântul lui Iisus.

Episcopul Edir Macedo

 

Deixe o seu comentário

Ou preencha o formulário abaixo.

O seu endereço de email não será publicado. Campos obrigatórios marcados com *