Zeciuiala şi Zeciuitorul

Zeciuielile şi ofrandele nu se referă la roadele pământului, nici la bani.  Ele reflectă caracterul spiritual al zeciuitorului şi al celui care oferă. Au semnificat şi continuă să semnifice onoare, respect şi mai presus de toate supunerea faţă de suveranitatea Domnului Oştirilor. Desconsiderarea de către popoarele păgâne a acestui respect era de înţeles, având în vedere ignoranţa lor. Dar acest lucru nu era admisibil în nici un fel poporului care avusese experienţe extraordinare cu Dumnezeu şi puterea Sa.

Din sclav, Israel a devenit o naţiune puternică, datorită intervenţiei Dumnezeului părinţilor săi. Şi acum, cum Îi va fura poziţia sa de Domn şi să se pună în locul Lui?

Începând din momentul în care Israel nu-L mai onora pe Domnul cu zeciuielile şi ofrandele, cu alte cuvinte, încerca să ia în posesie  fraudulos,  Autoritatea Divină, alegându-se pe el însuşi ca domn şi dumnezeu.

Autoritatea lui Dumnezeu era reprezentată în Grădina Edenului printr-un  pom. Azi, aceeaşi autoritate este reprezentată de zeciuielile fiecărei fiinţe umane.

Când persoana foloseşte zeciuielile în beneficiul propriu, conştient sau inconştient, ea îşi asumă locul  lui Dumnezeu în viaţa sa. Prin urmare ea niciodată nu va reuşi să fie fericită în această lume.

Şi mai rău, va avea asupra sa blestemul.

Dumnezeu niciodată nu a revocat Legea privind zeciuielile. Ea a fost instituită odată cu crearea omului.

Domnul l-a creat după chipul şi asemănarea Sa;

I-a dat stăpânire asupra tuturor animalelor de pe Pământ, din cer şi de pe mare;

I-a dat autoritate asupra întregului Pământ;

I-a dat dreptul de a se înmulţi. Erau doar doi, dar azi sunt şapte miliarde…

Acest drept , nici îngerii, nici arhanghelii, heruvimii sau serafimii nu l-au avut. Cu atât mai puţin diavolul şi demonii lui. Doar fiinţa umană a primit darul de a aduce la existenţă  fiinţe inteligente ca El.

Vreau să spun, ce îi lipsea fiinţei umane ca să fie egală cu Dumnezeu?

Ea a fost creată  puţin mai jos decât Dumnezeu. În afară de asta, a încununat-o cu slavă şi glorie. Psalmul 8:5

Acest lucru ar fi puţin?

Dar  pentru a-i stabili limitele şi a-o face să-L recunoască pe DOMNUL CA SINGUR DUMNEZEU ŞI CREATOR,  a fost pus în mijlocul Grădinii Edenului Pomul Cunoştinţei Binelui şi Răului. Era simbolul autorităţii supreme a Celui Prea Înalt, care niciodată nu putea fi încălcată.

Acest pom era zeciuiala.

Adam şi Eva aveau libertate deplină asupra tuturor celorlalţi pomi, cu excepţia aceluia.

Acelaş lucru este în ziua de azi. Fiinţa umană are deplină libertate peste tot Pământul, dar în interiorul ei, în centrul voinţei sale, este dreptul de a asculta sau nu, de a onora sau nu, de a se supune sau nu Creatorului.

Adam şi Eva au optat pentru neascultare, şi-au depăşit limitele şi au dorit SĂ FIE  LA FEL CA DUMNEZEU. Prin aceasta au atras asupra lor blestemul care s-a extins peste toată umanitatea.

Lucifer s-a transformat în Satana exact din acelaş motiv. A reclamat dreptul de a vrea să fie egal cu Dumnezeu. Citiţi Isaia 14:13-14

Pentru ca umanitatea să se întoarcă să aibă comuniune cu Dumnezeu, Unica Poartă

este prin intermediul recunoaşterii Lui ca Domn şi Creator al tuturor lucrurilor.

Nu o recunoaştere teoretică! La ce folos a confesa că Iisus este Domn şi Mântuirtor, dacă nu se practică şi nu se ascultă Cuvântul Său?

Pentru a vă întoarce la El, trebuie să fiţi mai întâi zeciuitor fidel. Contrar, vă menţineţi departe de El, care în practică reprezintă blestem.

Meditaţi şi verificaţi acest lucru în text:

„Încă de pe vremea strămoşilor voştri voi v-aţi abătut de la poruncile Mele, şi nu le-aţi păzit. Întoarceţi-vă la Mine, şi mă voi întoarce şi Eu la voi, zice Domnul Oştirilor. Dar voi întrebaţi: Cum să ne întoarcem? Se cade ca un om să-L jefuiască pe Dumnezeu?Şi totuşi voi Mă jefuiţi. Dar voi întrebaţi:Cum Te-am jefuit? Cu privire la zeciuială şi la contribuţii! Sunteţi crunt blestemaţi, căci Eu  sunt Cel pe care îl jefuiţi voi, tot neamul.”

Totuşi, cine nu este fidel cu zeciuielile, respinge domnia lui Iisus Hristos şi fură locul Lui, făcându-se  domn al lui însuşi.

Acesta este motivul  pentru care Domnul  a considerat poporul lui Israel blestemat când a spus:

Sunteţi crunt blestemaţi, căci Eu  sunt Cel pe care îl jefuiţi voi, tot neamul.” Maleahi 3:9

Ep. Edir Macedo

Deixe o seu comentário

Ou preencha o formulário abaixo.

O seu endereço de email não será publicado. Campos obrigatórios marcados com *