Cui îi place să gândească

Spațiul Femeii |

Nu  întotdeauna  se observă   sau  se acordă  importanța cuvenită  la un anumit cuvânt  într-un context.
De multe ori, acesta  rămâne  risipit  în mijlocul  multor altora.
Devine și  mai grav atunci când acest cuvânt vine de la Duhul  Sfânt.
De aceea, majoritatea  nu  au  urechi  să audă și să-l  înțeleagă.

Prin citirea  în  fugă  a Bibliei,  cuvintele cheie  sunt irosite, ceea ce forțează  oboseala, greața și pierderea interesului, făcând  eliberarea și mai dificilă.

Pavel  era perfect  conștient  de măreția  de a fi  fiul  lui Dumnezeu. A considerat asta, ca cea mai mare, mai sublimă  și mai excelentă condiție  a celor născuți din Duh.

El a investit toată  forța sa, toată priceperea sa, toată inima sa și toată viața sa în această  credință.
Și  el  amărturisit:

”…..  alerg spre țintă, pentru premiul  chemării cerești a lui  Dumnezeu, în Hristos Iisus. Filipeni 3:14
 
Vocația  suverană,  se referă la cineva chemat, ales și regenerat(născut din nou) pentru a-și asuma imaginea  celui Atotputernic în această lume josnică.
Nu   este  lucrarea unor muritori, nici  a unei  ființe angelice.

Doar Autorul  Vieții, Desăvârșirea  credinței  și  Autoriatea  Supremă  a Cerurilor  și  a Universului are puterea de a duce creatura inferioară (ființa umană) la  condiția  de fiu al lui  Dumnezeu (superior).
Neamul  ales  este  lucrarea  exclusivă  a  Duhului lui Dumnezeu.

” Voi însă sunteţi o seminţie aleasă, o preoţie împărătească, un neam sfânt, un popor pe care Dumnezeu și l-a câştigat ca să fie al Lui, ca să vestiţi puterile minunate ale Celui ce v-a chemat din întuneric la lumina Sa minunată…” 1 Petru 2:9

Din nefericire, nu toți care au  mărturisit credința creștină au privilegiul  chemării de sus și de a face parte din neamul ales.

Domnul Iisus e Cel care spune: ”  Nu oricine-Mi zice: „Doamne, Doamne!” va intra în Împărăţia cerurilor, ci cel ce face voia Tatălui Meu care este în ceruri.’’  Matei  7:21

Cu toate acestea,  cei  născuți  din Duhul lui Dumnezeu, cei  care  au  perseverat în credință pentru a cuceri  premiul  condiției de neam ales, chemării de sus sau  fiu al lui  Dumnezeu  știu ” Comoara aceasta o purtăm în nişte vase de lut, pentru ca această Putere Nemaipomenită să fie de la Dumnezeu, şi nu de la noi.’’  2 Corinteni 4:7 

Deixe o seu comentário

Ou preencha o formulário abaixo.

O seu endereço de email não será publicado. Campos obrigatórios marcados com *