Știi care este diferența între Răpire și a Doua venire?

Spațiul Femeii |

467005749.690x460-620x413

Amândouă sunt prezise în Biblie. Înțelege-o pe fiecare dintre ele și pregătește-te

Mulți confundă Răpirea Bisericii cu a Doua Venire a lui Iisus și când ele vor avea loc. Adevărul este că atunci când Biserica va fi răpită, potrivit Bibliei, încă nu va fi a Doua Venire a lui Iisus, ci va fi începutul unei serii de evenimente care vor culmina cu ea.

Episcopul Macedo în cartea sa” Studii Biblice”, subliniază că, atunci când se vorbește de întoarcerea lui Iisus Hristos, se vorbește de cea mai mare speranță a Bisericii. Dar acesta este încă un subiect necunoscut de mulți credincioși sinceri.

Chiar dacă este relatat în Biblie cînd va avea loc a Doua Venire a lui Iisus, ea va fi supusă Răpirii Bisericii, a cărei dată nu a fost revelată. Dar semnele arată că este aproape și ele vor fi atât de clare că ar putea fi ușor percepute.

”Un neam se va ridica împotriva altui neam și o împărăție împotriva altei împărății. Va fi foamete, vor fi molime și cutremure în diverse locuri. Dar toate acestea sut doar începutul durerilor nașterii. Atunci vă vor da să fiți chinuiți, vă vor omorâ și veți urâți de toate neamurile din pricina Numelui Meu. Atunci mulți se vor poticni, se vor trăda unii pe alții și se vor urâ unii pe alții. Se vor ridica mulți profeți falși și-i vor înșela pe mulți. Și din cauza înmulțirii fărădelegii, dragostea celor mulți se va răci. Dar cel ce va răbda până la sfârșit va fi mîntuit.” Matei 24:7-13

Ce este Răpirea Bisericii?

455302431.690x460Este luarea Bisericii Domnului Iisus de pe Pământ. Va fi un eveniment ”secret” și instantaneu și semnele ne arată că se poate întâmpla în orice moment. Atunci se va auzi un sunet de trompetă anunțând acest lucru. Răpirea Bisericii va fi precedată de învierea morților în Hristos: : ”Vă spunem prin Cuvântul Domnului că noi, cei vii, care vom fi rămas până la venirea Domnului, nicidecum nu o vom lua înaintea celor ce au adormit. Căci Domnul Însuși, la un strigăt de poruncă, la sunetul vocii arhanghelului și la sunetul trâmbiței lui Dumnezeu, Se ca coborî din cer și, mai întâi, vor învia cei morți în Hristos, api noi, cei vii, care vom fi rămas, vom fi răpiți împreună cu ei în nori, ca să-L întâlnim pe Domnul în văzduh; și astfel vom fi întotdeauna cu Domnul.” 1 Tesaloniceni 4:15-17

Aceasta va fi Prima Venire a lui Iisus, totuși, va fi o venire invizibilă pentru lume și mărturisită doar de cei mântuiți. În Răpire, creștinii se vor întâlni cu Domnul în aer și vor primi un trup asemănător lui Iisus: ”Iată, vă spun o taină: nu toți vor adormi, dar toți vor fi schimbați într-o clipă, într-o clipire din ochi, la cea din urmă trîmbiță. Căci trîmbița va suna, iar cei morți vor fi înviați ca nemuritori și noi vom fi schimbați. Căci ceea ce este supus putrezirii trebuie să se îmbrace în neputrezire, iar ceea ce este muritor trebuie să se îmbrace în nemurire.” 1 Corinteni 15:51-53

Oposul a ceea ce se gândesc mulți, Biserica lui Iisus nu va fi în timpul Marelui Necaz, pentru că deja va fi răpită. ”Pentru că mi-ai ascultat chemarea la răbdare, te voi păzi și Eu de ceasul încercării care urmează să vină peste toată omenirea, pentru a-i pune la încercare pe locuitorii pămîntului.” Apocalipsa 3:10

După acest eveniment care inițiază prima fază, va avea loc Tribunalul lui Hristos, care nu este o judecată condamnatoare la fel ca judecata finală în care doar cei răi vor participa. Va avea loc Nunta Mielului, care este reunirea lui Iisus cu sfinții în cer, o ocazie plină de fericire la fel ca sărbătorirea unei căsătorii. Între timp, pe Pământ va începe un conflict groaznic.

Ce este a Doua Venire a lui Iisus?

458032697.690x460După Răpire, va începe cea mai rea perioadă pe care a trăit-o umanitatea: Marele Necaz, în care Anticristul se va arăta și va conduce. Va dura 7 ani. În această perioadă va avea loc reconstruirea Templului în Ierusalim și apariția anticristului- care de la început va face un pact cu iudeii, dar la final va trăda acordul, arătându-și adevărata față și va stabili ca imaginea lui să fie adorată în locul sfânt. Această perioadă se va finaliza cu lupta dela Armaghedon, în care regii Pământului, conduși de anticrist(bestia), prin profetul fals și de satana se vor ridica contra Domnului și Unsului Său. În acest moment are loc a Doua Venire a lui Iisus și aceasta, contrar cu luarea Bisericii Lui de pe Pământ (Răpirea) va fi un triumf vizibil pentru toți.

Creștinii se vor întoarce la El și împărăția mesianică va fi restabilită pe pământ. Poporul lui Israel va fi eliberat de necaz și adunat. Națiunile vor fi judecate și toate împărățiile vor fi distruse, toate popoarele fiind supuse Domnului. Va fi inaugurată o perioadă de 1000 de ani, numită Mileniu, în care El va fi suveran cu dreptate și pace. La terminarea Mileniului, care va fi etapa de reconstruire, Domnul Iisus Își va împlini planul de împăcare a umanității cu Creatorul. Satana, care va petrece o mie de ani în lanțuri, va fi eliberat și doborât definitiv și va fi judecata lui Dumnezeu, care va pedepsi cu a doua moarte pe cei care nu au avut numele în Cartea Vieții (Apocalipsa 20:7-15)

Dacă vrei să înțelegi mai multe despre Cuvântul lui Dumnezeu și Mântuire, participă miercurea la o slujbă la Centrul de Ajutor. Adresa Noastră este: CATEDRALA CREDINȚEI ȘOS. FUNDENI NR.11 SECTOR 2 – BUCUREȘTI

Dumnezeu să vă ilumineze!

poza.pr.lucian2

 

 

 

 

 

Deixe o seu comentário

Ou preencha o formulário abaixo.

O seu endereço de email não será publicado. Campos obrigatórios marcados com *