Care este adevăratul sens al Paștelui?

Este obișnuit ca oamenii să asocieze Paștele cu prânzul în familie, ouă și ciocolată, dar adevăratul sens al sărbătorii depășește aspectele comerciale și familiale. Cuvântul Paște vine de la Pessach, care, în ebraică, înseamnă trecere. Este menționat în Biblie în Exodul, capitolul 12, când Dumnezeu i-a îndreptat pe Moise și Aaron către familii pentru a separa un miel mascul, în vârstă de un an și fără defecte, care să fie sacrificat. Sângele animalului trebuia folosit pe stâlpii ușii, astfel încât casa să fie protejată și întâi născuții să nu fie vizitați de îngerul morții.

Data a continuat să fie amintită de iudei, până când Dumnezeu l-a trimis pe Domnul Iisus în lume, care, când a murit răstignit și a înviat în a treia zi, a venit să reprezinte Mielul perfect, pregătit să purifice lumea cu propriul Său sânge. În acest fel, El a devenit singura Cale către mântuire: ”Fiindcă atât de mult a iubit Dumnezeu lumea, că a dat pe singurul său Fiu născut, ca oricine crede în el, să nu piară, ci să aibă viață veșnică.” Ioan 3:16

Purtând asupra Sa păcatele omenirii, Domnul Iisus a devenit Calea pentru ca toți cei care cred în El să primească și șansa de a se bucura de o viață liberă de orice suferință, așa cum consemna apostolul Petru într-una din scrisorile sale către creștini: ”El însuși care a purtat păcatele noastre în trupul său pe lemn, ca noi, fiind morți față de păcate, să trăim pentru dreptate; prin ale cărui lovituri ați fost vindecați.” 1Petru 2:24

Paștele și ființa umană

Episcopul Júlio Freitas explică faptul că, la fel cum jertfa mielului și semnul sângelui său a însemnat libertatea poporului Israel la vechea Paște, semnul sângelui jertfei lui Iisus înseamnă eliberarea de păcate, care este oferită tuturor celor care o doresc. Dar, pentru a o primi, este nevoie de o atitudine: „când ne pocăim, mărturisim și ne lăsăm de păcatele noastre, suntem botezați în apă și punem ca prioritate Botezul cu Duhul Sfânt și Mântuirea mai presus de toate, primim semnul Său, iertarea Lui și Mântuirea ”.

Această moștenire este dată tuturor celor care își neagă voința, sentimentele și tot ceea ce nu-i place lui Dumnezeu să devină o mărturie a puterii Celui Preaînalt. Acesta este adevăratul sens al acestei sărbători, așa cum subliniază episcopul Julio: „Paștele pentru creștini este sărbătoarea credinței, pentru că se referă la modul în care eram, cine am fost și cum ne-a chemat Dumnezeu, oferindu-ne libertate prin Iisus. Acum, El vrea să se bazeze pe noi, astfel încât să putem ajunge la alți oameni prin mărturia noastră despre viață, caracter și credință ”.

Mulți oameni au fost martorii sacrificiului lui Iisus în viața lor când, de fapt, l-au întâlnit.

Deixe o seu comentário

Ou preencha o formulário abaixo.

O seu endereço de email não será publicado. Campos obrigatórios marcados com *